Rideskolehold

 

FVR tilbyder undervisning i dressur og springning lige fra begynder til konkurrenceplan. Inden tilmelding skal det være aftalt med underviserne, at eleven vil kunne komme ind på holdet. En oversigt over holdene kan findes under menupunktet "Tilmelding" Undervisnerne kan kontaktes på mail fvr.rideskole@gmail.com

Begyndere starter normalt på hold af 45 minutter, hvor der beregnes 30 minutters ridning og de resterende 15 minutter vil underviseren hjælpe med op og afsadling i stalden. Let øvede og øvede hold er af en times varighed, her er det vigtigt at der mødes minimum et kvarter før undervisningens start til evt opsadling.

Link til beskrivelse af de forskellige niveauer: Niveau Beskrivelse

I forbindelse med rideskolens holdundervisning vil eleverne afhængigt af færdigheder blive præsenteret for hestefodbold, pony games, kvadrilleridning samt ridning i naturen.

kontakt : Send en mail til fvr.rideskole@gmail.com>. Det er muligt at kontakte klubben på tlf. 29 86 02 71 - her kan der lægges beskeder, som vil blive besvaret inden for 1-2 dage

Ønsker du at flytte hold eller melder du afbud til din ugentlige undervisning er det din underviser, som du skal kontakte.

Hvis du helt vil stoppe med at ride og udmeldes af klubben skal det ske skriftligt til regningfvr@gmail.com senest den 15. i den måned, hvor du ønsker at stoppe. Der kan aldrig udmeldes via underviserne/instruktørerne.

Læs mere under punktet praktisk information

 

Undervisere:

Beriderelev Sophie Wilson

Beriderelev Cecilie Christophersen

Instruktør Majse Hornbæk

Instruktør Emma Holm