Sikkerhedsregler

Frederiksværk Rideklubs Ordensregler

 

Krav til alle klubbens medlemmer, som altid skal overholdes ved ophold på klubbens faciliteter

 

Åbningstider i ridehallerne og stalden er følgende

Mandag-fredag kl.07.00- 22.00

Lørdag og søndag kl.07.00-20.00

Skulle du få brug for at være på stedet udenfor åbningstid kan det aftales med centerlederen.

 

Generelle sikkerhedsregler

- Fastgør dig aldrig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet.

- Klubben henstiller til, at man af hensyn til sikkerheden ikke rider alene, men at rytteren sikre sig, at der er andre personer tilstede i stalden eller i ridehallen.

- Før altid hesten i trense eller træktov.

- Du skal have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil for at opholde dig alene i stalden.

- Kend klubbens regler for ridning på bane.

- Du skal have taget ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil for at deltage i ”fri ridning” uden undervisning.

- Du skal have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden svarende dertil for at lukke eller hente heste på folden.

- Hunde skal føres i snor, undtaget personalets.

- Der må kun ryges udendørs.

- Kend rideklubbens forholdsregler ved brand. Link til rideklubbens beredskabsplan ved brand: Beredskabsplan

- Kend rideklubbens opslag med de vigtigste telefonnumre.

- Færdselsloven overholdes og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre traffikanter. Følg forbundets anbefalinger omkring ridning i trafikken: https://www.rideforbund.dk/klubdrift/sikkerhed/sikkerhed%20i%20trafikken.aspx

- Som rytter er du forpligtet til at holde dig orienteret om regler for ridning i naturen. Link til forbundets anbefalinger omkring ridning i naturen: Ridning i naturen

- Ved ulykke: Stands ulykken, giv livreddende førstehjælp, tilkald den nødvendige hjælp og bliv ved tilskadekomne indtil hjælpen er kommet.

- Klubben anbefaler i øvrigt alle medlemmer at gennemføre DRF's online sikkerhedskursus 

 

Stald

- Løb eller råb aldrig i stalden. Al færdsel i stalden og omkring hestene skal ske med omtanke, der skal udvises hensyn til andre. Der må ikke være støjende adfærd i stalden. Desuden hjælper man hinanden.

- Efterlad aldrig heste på staldgagen eller vandspiltov uden opsyn.

- Lad aldrig to heste passere hinanden på steder hvor staldgangen er mindre end 2 meter bred

- Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v.

- Du skal selv rydde op og feje efter dig, når du har benyttet stalden. Fej efter dig, også inden du trækker over og rider, så staldgangen er ren til den næste. Brug de sorte spande. Ikke de andres bokse.

- Vandspiltovet skal rengøres efter brug. Har din hest gødet, skal det i de sorte spande, ellers stopper afløbene.

- Vinduerne i stalden må kun åbnes og lukkes i samråd med hestens ejer, med mindre andet er aftalt med centerlederen.

- Vis hensyn, når der er personale, dyrlæger og smede i stalden, så de kan udføre deres arbejde.

- Hold en ordentlig og pæn tone over for hinanden og hestene.

- Klubben forbeholder sig ret til, at benytte enhver boks, når den pågældende hest anført i staldkontrakten, ikke benytter boksen.

 

Sadelrum
- Der må ikke stå støvler eller lignende på gulvet. Gulvet skal være helt ryddet. Personalet vil blive bedt om at bortskaffe det, der står på gulvet.

- Der må ikke opbevares dækkener i sadelrummet. Der henvises til 1. salen.

- Man må kun benytte én hylde pr. boks.

- Der er 2 kroge til trenser og én sadelknægt pr. boks.

- Der må IKKE opbevares foder i sadelrummene.

- Ryd op efter dig.

- Husk at låse sadelrummet efter brug.

Ridehus- og banereglement

- Bær godkendt ridehjelm under ridning.

- Bær sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten.

- Bær sikkerhedsvest ved springning hvis du er under 18 år. Voksne anbefales at bruge brug af sikkerhedsvest.

- Man skal sikre sig, at der er fri bane, før der rides trækkes ind i ridehuset. Sørg for at råbe ”jeg kommer ind”, som varsel til de øvrige ryttere.

- Der skridtes så vist muligt på samme volte som de øvrige ryttere rider på og indenfor hovslaget. Kun berideren kan bede alle ride på hovslaget.

- Der rides venstre mod venstre.

- Vis hensyn til de ryttere, der rider undervisning. Hold øje med hvad de træner, og hvor de rider henne.

-I ridehallen (på banen) må der ikke være tilskuere og/eller andre personer end ryttere og undervisere samt evt.trækkere.

- Hold afstand til foran-ridende. Hvis der rides med pisk, skal den bæres, så den ikke generer andre. 

- Det er ikke tilladt at trække hesten i ridehuse eller bane under trense.

- Det er ikke tilladt at ride uden trense, hverken inde eller udenfor klubbens område.

- Ingen ryttere under 18 år må ride uden sadel i den store ridehal eller på dressurbanen.

- Se dig for og vis hensyn i enhver henseende overfor urutinerede ryttere, samt ryttere på unge heste.

- Der henstilles til begrænset brug af mobiltelefon og Ipod o.l. i ridehusene samt på banerne. Det er ikke tilladt at bruge Ipod o.l. når der undervises.

- Du må aldrig rykke/flå/save hesten i munden med biddet.

- Du må aldrig anvende pisk udover almindelig irettesættelse eller korrektion.

- Du må aldrig anvende sporer uhæmmet

- Undervisning varetages udelukkende af FVRs personale.

 

- Løse heste: Ingen løse heste i den store hal. Løse heste i den lille ridehal skal være under opsyn. Hestene på ikke grave eller skrabe i bunden. I det lille ridehus går longering og ridning forud for løse heste.

- Longering: Longering er ikke tilladt i den store hal og på dressurbanen. Der henvises til det lille ridehus eller springbanen.

 

- Springmateriel: Springmaterialet må ud over undervisningen, kun benyttes af ryttere over 18 år der modtager springundervisning på stedet.

 

Folde

- Max. 1 hest på græsluftefoldene.

- Luftefoldene kan benyttes max. 3 timer dagligt.

- Leddene må ikke efterlades på jorden, men skal hænges op efter brug. På de store folde skal leddene lukkes efter brug.

- Lørdage og helligdage kan luftefoldene først benyttes efter kl. 10.

- Hverdage og søndage er foldene åbne fra kl. 14. uden for foldordningen. Kontakt personalet for ledige folde før anførte tidspunkt.

- Der henstilles til, at der ikke efterlades heste alene tilbage på foldene uden opsyn. Kontakt hesteejeren, såfremt en hest efterlades som den sidste på de store folde.

- Det er ikke tilladt at bede weekendvagten lukke heste ud lørdag, søndag og helligdage.

- Lav folden hvis den ødelægges. Kontakt personalet for materialer og hjælp.

- Såfremt en hest ikke er lukket ind inden kl. 17 (vintertid) eller kl. 19 (sommertid), vil personalet mod gebyr på 50 kr. tage hesten ind fra fold.

-Fører flere personer heste ud på samme tid, må der først slippes fri når alle er klar.

 

 

Rideskole-elever

For elever i rideskolen er særligt ordensreglement, se opslag opslagstavlen rideskolestalden.

 

 

Ved spørgsmål kontakt centerleder Karin Nissen

Oversigt over personalets telefonnumre forefindes i rideskolestalden.