Bestyrelsesmøder
 
Bestyrelsen afholder møder 6 gange om året. De fremtidige møder fremgår af aktivitetskalenderen. Referater fra de seneste møder ses nedenfor: