Bestyrelsesmøder
 
Bestyrelsen afholder møder 6 gange om året. De fremtidige møder fremgår af aktivitetskalenderen.
 
Bestyrelsen består af: 
  • Formand: Susanne Møller
  • Næstformand: Rikke Andrésen
  • Kasserer: Trylle Arnfred
  • Sekretær: Anette Bandholtz Bilet Jacobsen
  • Stævneudvalg: Maria Valter Bay
  • Rideskoleudvalg: Line Holst Jakobsen
  • Klubudvalg: Marina Ferrara
 
Referater fra de seneste møder er tilgængelige for medlemmer af klubben