Generalforsamling

Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling 2023 blev afholdt onsdag den 29. marts og den ekstraordinære blev afholdt den 11. maj. 

 

Referater fra tidligere år: