Generalforsamling

Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling 2021 blev afholdt onsdag den 31. marts kl. 18.30 i caféen.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens kontor, Kappelhøjvej 127, 3300 Frederiksværk i hænde senest 21 dage før næste generalforsamling for at blive optaget på dagsordenen.

Dagsorden vil blive hængt op i ridecentret og kunne findes her, senest 14 dage inden mødet

Referater fra tidligere år: