Priser

Priser for rideskolehold pr. 1. april 2019. 

 

Der opkræves betaling for hold forud for måneden. Rideklubben kræver, at betalinger tilmeldes betalingsservice. Gebyr for manglende tilmelding er 50 kr. om måneden. 

Holdtype   Pris pr måned
Halv-times hold   345 kr.
Trekvart-times hold   380 kr.
Hel-times hold under 19 år  

440 kr.

Hel-times hold over 19 år   525 kr.
Springning i stor hal   475 kr.

Halvpart på rideskolehest inkl. 2 timers
undervisning samt ridning fredag eller søndag

  1.150 kr.

Leje af rideskolehest til privatundervisning
(privatundervisningsprisen kommer oveni)

  100 kr.

Prøvetime (afregnes kontant eller kan overføres
via mobile pay)

  100 kr.

 

Alle der detager på rideskolehold og/eller rider på privat-ejet hest på Frederiksværk ridecenter skal være medlem af klubben.

Se information om medlemskontingent i rubrikken til højre

Rideskolen tilbyder holdundervisning til børn fra 3 år og opefter. Desuden har vi et voksenhold torsdag aften. 

Rideskolen holder lukket på alle helligdage og i skolernes ferier, dvs jule- og påskeferie, uge 7 og 42 og sommerferie fra uge 27 til uge 32. Den månedlige prissætning tager højde for disse afbrydelser og der vil derfor ikke være reduktion i de måneder, der er berørt af helligdage og ferier. Dog opkræves der ikke for ridning i juli måned.

Medlemskontingent 

Kontingent opkræves for kalenderåret. Opkrævninger udsendes i slutningen af december. 
Aldersgruppe Pris pr. år
0-14 år  300 kr. 
15-18 år  400 kr. 
 over 19 år 500 kr. 
Passiv (med stemmret)  325 kr.